На бранику отаџбине

Мајор Србобран Радић са групом војника из 53.граничног батаљона на граничној караули Дејан Радановић, април 1999.година